Mitch Fenton
Lake Oesa, Yoho National Park
Oil 60 x 144 in. $7,500.00